Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Rahapeliautomaatit tulee säilyttää liikenneasemilla ja ravintoloissa – poistamisella yrityksille kohtuuttomat taloudelliset vaikutukset

Rahapeliautomaatteja on esitetty siirrettäväksi erillisiin pelisaleihin peliongelmaisten suojelemiseksi. MaRa vastustaa peliautomaattien poistamista liikenneasemilta ja ravintoloista. Rahapelihaittojen ehkäiseminen on erittäin tärkeää, mutta niitä voidaan ehkäistä tehokkaasti jo nyt päätetyillä toimenpiteillä. Rahapeliautomaateista saatavat korvaukset Veikkaus Oy:ltä muodostavat ravintoloille ja liikenneasemille merkittävän tuloerän ja niiden poisto aiheuttaisi yrityksille kohtuuttomat taloudelliset menetykset. Esitetyillä toimilla olisi suhteettoman suuret vaikutukset, kun otetaan huomioon peliautomaatteja ongelmallisen paljon pelaavien määrä.

 – Peliongelmaisten tilanteeseen ja ongelmapelaamisesta syntyvien haittojen ehkäisemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, ja näin tehdäänkin. Arpajaislaissa on muun muassa säädetty pelaajan pakollinen tunnistamisvelvoite, joka tulee voimaan vuoden 2022 alussa. Sisäministeriö valmistelee parhaillaan tarkempia säännöksiä tunnistamisesta ja siihen kytkettävistä pelaamisen rajoituksista. Rahapelihaittoja voidaan siis ehkäistä tehokkaasti jo päätetyillä toimilla. Lisäksi liikenneasemilla ja ravintoloissa valvotaan jo nyt rahapeliautomaateilla pelaamista, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Rahapeliautomaatilla pelaamisessa on kysymys voittopuolisesti satunnaispelaamisesta. Veikkauksen tutkimuksen mukaan 1,3 prosentissa kotitalouksista pelataan peliautomaatteja ongelmallisen paljon. Vaatimus siirtää peliautomaatit erillisiin pelisaleihin on tässä valossa ylimitoitettu toimi. Lisäksi sillä olisi huomattavia negatiivisia vaikutuksia muun muassa ravintola- ja liikenneasemasektorin yritysten toimintaedellytyksiin.

– Jos rahapeliautomaatit jouduttaisiin poistamaan asiakastiloista, yrityksen kannattavuus kärsisi merkittävästi. Koska peliautomaateista saatavia tuloja ei pystytä korvaamaan muilla tulolähteillä, yritykset joutuisivat karsimaan kulujaan. Kun kiinteitä tai muita toimintaan liittyviä kuluja ei voida vähentää, säästöt kohdistuvat ensikädessä henkilöstön vähentämiseen. Erityisesti pk-yrittäjien ylläpitämien liikenneasemien toimintaa rasittaa heikko kannattavuus, mikä on johtanut pienten liikenne- ja huoltoasemien sulkemiseen varsinkin päätieverkoston ulkopuolella ja pienillä paikkakunnilla, Lappi toteaa.

Hajasijoitetuista rahapeliautomaateista luopuminen voimistaisi tätä työllistämisen ja alueellisten palveluiden saatavuuden kannalta negatiivista kehitystä.

– Liikenneasemat ovat nykyisin erityisesti pienillä paikkakunnilla palvelukeskittymiä, jotka toimivat veturina alueen muille yrityksille, Lappi muistuttaa.

Hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja on tällä hetkellä yli 2 300 ravintolassa ja noin 800 liikenneasemalla.

Rahapeliautomaattien siirtäminen normaaleista asiakastiloista erillisiin tiloihin johtaisi myös siihen, että suomalaiset pelaisivat yhä enemmän rahapelejä ulkomaisilla uhkapelisivustoilla. Tuotot menisivät ulkomaille ja vain rahapelaamisesta syntyvät haitat jäisivät Suomeen.