Raha-automaattipelaamisen pakollista tunnistautumista koskeva esitys lausunnolle

Pelaajan tunnistautumista esitetään pakolliseksi hajasijoitetuissa rahapeliautomaateissa vuoden 2021 alusta. Tunnistautumisen mahdollistamia pelihaittojen vähentämiseen tähtääviä toimintoja on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain riittävin siirtymäajoin. Pakollinen tunnistautuminen antaa tekniset mahdollisuudet ottaa käyttöön riskipelaamisen hallintaan liittyvät rajoitukset myös fyysisissä pelikoneissa. Tällä hetkellä tunnistautuminen on pakollista Veikkauksen verkkopeleissä. Tunnistautumista sekä arpajaisten lupaprosesseja koskevat muutosehdotukset lähetettiin lausunnolle 21. kesäkuuta.

Vuoden 2021 alusta lukien hajasijoitettuja raha-automaatteja ei pääsisi pelaamaan ilman Veikkauksen asiakkuuden todentavaa korttia. Uudistuksen tavoitteena on vähentää ja ehkäistä rahapelihaittoja. Kaikkea rahapelaamista koskee 18 vuoden vähimmäisikäraja, ja uudistuksella voitaisiin samalla tehostaa ikärajavalvontaa. Tunnistautuminen koskisi kaikkia hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja, joita voi pelata esimerkiksi kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa.

Veikkauksen omissa pelisaleissa pelaaminen tunnistautumattomana olisi edelleen mahdollista. Lain vaikutuksia rahapelihaittoihin on tarkoitus seurata ja vaikuttavuuden arvioinnin perusteella voidaan arvioida tarve laajentaa tunnistautuneena pelaaminen myös pelisaliautomaatteihin.

Tavara-arpajaisten lupa- ja ilmoitusmenettely kevenemässä

Tavara-arpajaisiin, bingoon ja tavaravoittoautomaatteihin liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä on tarkoitus keventää osana hallituksen norminpurkua. Erilaiset arpajaiset ovat merkittävä varainhankintakeino vapaaehtoistoimijoille, ja esimerkiksi tavara-arpajaisten nykyinen kuuden kuukauden pituinen lupakausi voi vaikeuttaa pitkäjänteistä varainkeruuta. Tavara-arpajaisille voitaisiin jatkossa myöntää lupa kerralla vuodeksi, jolloin uutta lupaa ei enää tarvitsisi hakea poliisilta puolen vuoden välein.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että bingopelin toimeenpanemisesta annettavan tilityksen tilityskauden enimmäispituus pidennettäisiin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen ja että ilman tavara-arpajaislupaa järjestettävien pienarpajaisten arpojen yhteenlaskettua myyntihintaa koskeva raja nostettaisiin 2 000 eurosta 3 000 euroon.

Lausuntokierros päättyy 10.8.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. Lisäksi sisäministeriössä tehdään selvitykset Veikkauksen kanavointikyvyn parantamiseksi sekä monopolijärjestelmän ulkopuolisten pelitarjoajien toiminnan ehkäisemiseksi. Selvitysten on tarkoitus valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Hallituksen esitysluonnos
Lue lisää rahapelitoiminnan sääntelystä