Ahvenanmaalaisen peliyhtiön Pafin asettama vuosiraja pysäyttää suurpelaajat

Seurauksena neljä miljoonaa euroa pienemmät vuotuiset tulot

Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys Paf tuo julki pelaamista koskevia tilastotietoja viimeisten kahden vuoden ajalta. Yhtiön luvut osoittavat, että suurilla summilla pelaaminen on vähentynyt huomattavasti ja että sen seurauksena myös yhtiön vuosittaiset tulot ovat pienentyneet neljällä miljoonalla eurolla vuodessa. Pääsyy tuloksen heikentymiseen on Pafin viime vuonna asettama pysyvä vuosittainen peliraja, joka koskee kaikkia yhtiön nettipelejä pelaavia asiakkaita. Vuotuinen raja on asetettu 30 000 euroon ja se on pantu toimeen asteittain syyskuusta 2018 alkaen.

– Luvut osoittavat, että vuosittaisen pelirajan ja vastuullista pelaamista koskevien tiukennettujen toimenpiteiden seurauksena menetämme joka vuosi neljä miljoonaa euroa  suurpelaajien jäädessä pois. Se on suuri summa, mutta samalla kestämätöntä tuloa, jota emme enää ota vastaan, sanoo Pafin toimitusjohtaja Christer Fahlstedt.

– Tämä on Pafille täysin oikea menettelytapa, koska olemme yksi harvoista pohjoismaisista peliyhtiöistä, jonka toiminnan peruslähtökohtana on yhteiskunnallinen vastuu. Etelä-Euroopassa toimivat ulkomaiset pelioperaattorit keskittyvät liian vahvasti ainoastaan voiton tavoitteluun, lisää Fahlstedt.

Suurpelaaminen estetään täysin

Vuotuisen pelirajan ansiosta Paf voi luvata, että suurpelurit suljetaan Pafin ulkopuolelle täysin vuonna 2020.

– Voimme taata, että Paf ei saa enää tuloja suurpelaajilta vuonna 2020, koska vuotuinen peliraja on implementoitu siihen mennessä täysin. Voin myös luvata, että Paf tulee tulevaisuudessa esittämään vuosittain tarkkoja lukuja siitä, kuinka eri asiakasryhmät vaikuttavat yhtiön tuottoon, sanoo Christer Fahlstedt.

Vastuullista pelaamista vahvistetaan 2019

Paf keskittyy lisäämään vastuullista pelaamista entisestään tämän vuoden aikana. Parannukset koskevat ennen kaikkea yhtiön pelaamisen hallinnan työkaluja, joita käytetään riskialttiin pelikäyttäytymisen havaitsemiseen. Niiden kehittämistä ja parantamista jatketaan tänä vuonna.

Paf on jo ennestään yksi vastuullisen pelaamisen johtavia yhtiöitä pelialalla ja yhtiö on ollut useasti alansa edelläkävijä vastuullisen pelaamisen kehittämisessä. Paf oli esimerkiksi maailman ensimmäinen peliyhtiö, joka otti käyttöön pelivakuutuksen, jota käytetään pelaajan hyväksi peliriippuvuuden hoidossa.